SAINTIFIED

What is SAINTIFIED?

Historical figures and biblical saints are remembered for their services to the world. They have become important due to their achievements.

But SUZE believes, every service in this world should be considered equally important. A mother? A baker? A artist? A doctor? A waste collector? A friend?

All are important and deserving to be SAINTIFIED.

 

Historische figuren en bijbelse heilige worden herinerd voor hun diensten aan de wereld. Ze zijn belangrijk geworden door hun presentaties.

Maar SUZE gelooft dat elke dienst in deze wereld even belangrijk moet worden beschouwd. Een moeder? Een bakker? Een kunstenaar? Een dokter? Een vuilnisman? 

Iedereen is belangrijk en verdient te worden SAINTIFIED.

 

"To be SAINTIFIED, means your importance is to be eternalised."

What do you do?

Want to get yourself SAINTIFIED?  Or have a special someone in your life worthy of SAINTIFICATION?

Then fill in the form, below this page.

And answer the following questions true fully;

1. Are you a Saint or Sinner?

2. What are your characteristic, profession or life goals? And which is more important?

 

Wil jij worden ge-SAINTIFIED? Of heb je een speciaal iemand waardig in je leven?

Vul in de formulier onder in de pagina.

En antwoord eerlijk de volgende vragen;

1. Ben je een Heilige of een Zondaar?

2. What zijn je eigenschappen, beroep of levens doel? En welke is het belangrijkst?Digital

Commission a digital SAINTIFICATION and you can have a brilliant online personalised art piece, ready to use for your social media or to print out for personal use.The SAINTIFIED form

Voer de code in:

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.