SERVICES.

The workplace
The workplace

WAT KAN IK BIEDEN?

 Als een 2D-animator en 2D kunstenaar kan ik het volgende aan bieden:

  • 2D-animatie; Uitleg animaties, muziek videoclips, reclames, motion graphics, ect.
  • Illustraties; kinder-illustraties, boek omslagen, artikel illustraties, ect.
  • Ontwerpen; Karakter ontwerpen, Prop ontwerpen, achtergronden, titels/logo's, ect.
  • Kunst; Kunst in opdracht, Portretten en andere schilderijen in olie verf, acrylverf, inkt, ect.

 

WHAT CAN I OFFER?

As an 2D animator and 2D artist I can offer the following:

  • 2D AnimationExplanimations, Music video clips, commercials, motion graphics, ect.
  • IllustrationsChildren illustrations, book covers, article illustratie, ect.
  • Designs; Character designs, prop designs, backgrounds, titles/logo's, ect.
  • ArtArt on commission, Portraits and other paintings like oil, acryl, ink, ect.

 WERK METHODE?

Stuur mij een offerte. Na een kennismaking (persoonlijk, telefoon of Skype) en prijs overeenkomst. Dan zal ik uit uw wensen een script, storyboard en een styleframe/colorscript samenstellen, en na goedkeuring zal ik uiteindelijk het product leveren binnen de gegeven deadline. Er is ruimte voor 1 correctie ronde binnen in begrepen bij de prijs. Wanneer er nog grote verandering erna komen wordt dit erbij op gerekend als extra dagtarief. Wanneer alles eenmaal klaar is, zal u de complete product ontvangen inclusief de factuur.

 

 

Ik kijk uit naar onze samenwerking.

WORK METHOD?

Send me an quotation. After an introduction (personal, phone or Skype) and price agreement. Then I will create a script, storyboard and a framestyle/colorscript, and after final approval, then deliver your product within a given deadline. There will be 1 correction round within the price. Any changes after will be considered as an extra daily rate. After all is said and done you will receive your finished product including an invoice.

 

I look forward to our collaboration.

 

 

  

Heeft u een verhaal die u wilt vertellen of informatie die u wilt delen? Dan is een animatiefilmpje een fijne medium om in te investeren. Voor tv, internet of een presentatie, ik wil graag met u meedenken en een onvergetelijke indruk achterlaten.

Voor animatie werk ik met een dagtarief van €400,- (Prijs kan variëren per project of herhalende projecten. Sounddesign word uitbesteed en is niet inclusief)

 

Do you have a story you want to tell or information you want to share? Then an animation is a great medium to invest in. Either for TV, the Internet or a presentation, I would like to think along with you and leave an unforgettable impression.

For animation, I work with a daily rate of €400, - (Price may vary per project or repetitive projects. Sound design will be outsourced and is not included in the price.)

 

Illustraties kan meer vormgeving en herkenning geven aan verhalen of producten. Heeft u een boek geschreven, maar geen idee voor een omslag of illustraties? Misschien kan ik dan van dienst zijn.

Voor illustraties werk ik met een dagtarief van €250,- (Prijs kan variëren per project of herhalende projecten).

 

 

 

 

Illustrations can give more context and recognition to stories or products. Did you write a book, but have no idea for a cover or illustration? Perhaps I can be of service.

For illustrations, I work with a daily rate of € 250, - (Price may vary per project or repetitive projects).

 

 

Soms heb je gewoon iets simpels nodig, of juist iets heel ingewikkeld. Dat moet ontworpen, toch? Misschien kan ik helpen?

 

Voor ontwerpen werk ik met een dagtarief van €200,- (Prijs kan zeer variëren per project of herhalende projecten).

 

 

 

 

 

Sometimes you just need something simple, or something very complicated. Either way, it has be designed, right? Maybe I can help?

For designs, I work with a daily rate of € 200, - (Price may vary heavily per project or repetitive projects).

 

 

Kunst is heel breed begrip. En soms wil je gewoon iets moois op je muur. Daarvoor heb ik mijn eigen werk te koop staan en natuurlijk maak ik ook kunst in opdracht/commissie. Heeft u daar interesse voor? Stuur mij een offerte en ik kom graag bij je terug.

 

 

Tarief kan zeer variëren per project.

 

 

 

 

Art is a very broad concept. And sometimes you just want something pretty on your wall. I have my own work for sale and of course I also make art in commission. Are you interested? Send me a quotation and I will gladly come back to you.

 

Rates can vary greatly per project.

 

 Worked for